Privacybeleid

Made2pay BV, gevestigd aan de Oudlandsestraat 113, 4651 MC, Steenbergen NB, Nederland (hierna ook aangeduid als “Wij” of “Made2Pay”) onderschrijft het belang van de bescherming van Uw persoonsgegevens. Deze Privacy Policy informeert U over ons beleid op gebied van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wanneer U gebruik maakt van onze App en Website (tezamen de “Dienstverlening”).

We zullen Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacy policy.

Wij gebruiken Uw persoonsgegevens om u toegang te verlenen tot onze Dienstverlening en om U de Diensten en Producten te kunnen leveren. Daarnaast gebruiken we de persoonsgegevens om onze Dienstverlening te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze Dienstverlening, gaat U akkoord met het verzamelen en verwerken van Uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy.

Tenzij anders vermeld in deze Privacy Policy, hebben begrippen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens

Door U verstrekte Persoonsgegevens
Bij het aanmaken van Uw account en tijdens het gebruik van onze App en Website kunnen Wij U vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, die kan worden gebruikt om u te contacteren en te identificeren. Persoonlijk informatie kan het volgende omvatten maar is niet beperkt tot uw (bedrijfs)naam, geldig e-mailadres, wachtwoord en eventuele andere informatie. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie om U toegang te geven tot de App, Website en/of Diensten en Producten te kunnen leveren.

We kunnen Uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie die voor U interessant zou kunnen zijn indien U zich daarvoor heeft aangemeld. U kunt zich afmelden voor de ontvangst van een of al deze communicaties van ons door de uitschrijf-link te volgen of de informatie te gebruiken in elke e-mail die we hebben gezonden of door ons te contacteren.

Log Data
We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt op moment dat U onze Website bezoekt of wanneer u de App gebruikt.

Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals het Internetprotocol adres van Uw computer, browser type, browser versie, de pagina's van onze Website die U bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die U doorbrengt op die pagina’s en andere statistieken.

Wanneer u gebruik maakt van de Website of de App via een tablet of mobiele telefoon, kunnen deze Log Data informatie bevatten over de tablet of mobiele telefoon, zoals het type apparaat dat U gebruikt, het uniek ID van uw apparaat, Uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser die U gebruikt en andere statistieken.

Daarenboven kunnen we diensten van derden, zoals Google Analytics, gebruiken om dit type informatie te verzamelen, te monitoren en te analyseren om de functionaliteit van onze Dienstverlening te verhogen. Deze derden hebben hun eigen privacy-beleid waarin wordt bepaald hoe ze dergelijke informatie gebruiken.

Locatie-informatie
We kunnen informatie over Uw locatie gebruiken en opslaan, indien U ons hiertoe toestemming geeft. We gebruiken deze informatie om U bepaalde mogelijkheden van de App te voorzien en om onze Dienstverlening te verbeteren en aan te passen. U kunt op elk moment de locatievermelding in- of uitschakelen via de instellingen van Uw mobiel apparaat. Indien U locatievermelding uit hebt staan, is het echter mogelijk dat u bepaalde delen van onze Dienstverlening niet kunt gebruiken.

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme, unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar Uw browser gezonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om informatie te verzamelen. U kunt Uw browser instructies geven om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt doorgestuurd. Indien U geen cookies aanvaardt, is het echter mogelijk dat U bepaalde delen van onze Dienstverlening niet kunt gebruiken.

Links naar andere sites / diensten van derden
Onze App en Website kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Indien U op link van derden klikt, zult U naar de website van die derden worden geleid en is het privacybeleid van die derde van toepassing. Wij raden u ten sterkste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken.

Ingeval u besluit diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld back-updiensten of diensten op gebied van betalingstransacties) in samenhang met de App, Diensten of Producten, zijn de voorwaarden en privacybeleid van die derde partijen van toepassing op het gebruik van die diensten.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen.

Veiligheid
De veiligheid van Uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar wij herinneren er U aan dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig of beveiligd is. Terwijl we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we geen volledige veiligheid garanderen.

Openbaarmaking gegevens
Wij zullen Uw persoonsgegevens niet doorgeven of verkopen aan andere bedrijven voor commerciële of marketing doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

We kunnen externe bedrijven en personen gebruiken om delen van onze Dienstverlening te faciliteren of om ons bij te staan in de analyse van hoe onze Dienstverlening wordt gebruikt. Wij zullen door ons ingeschakelde bedrijven en personen uitsluitend toegang geven tot Uw persoonlijke informatie voor zover nodig om overeengekomen werkzaamheden uit te voeren onder de verplichting om deze informatie niet vrij te geven of voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij zijn gerechtigd Uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze Dienstverlening te beschermen.

Indien Made2Pay is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop, behouden wij ons het recht voor om Uw persoonsgegevens over te dragen als gevolg of in verband met een dergelijke fusie, acquisitie of verkoop. Wij zullen u op de hoogte brengen indien dit het geval zou zijn en andere privacy policy van toepassing wordt op de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Internationale transfer
Wij zijn gevestigd in Nederland en Uw persoonsgegevens worden dan ook verwerkt in Nederland. Wij zullen Uw persoonsgegevens niet zonder Uw uitdrukkelijke toestemming buiten de Europese Unie brengen. Indien u buiten de Europese Unie bent gevestigd en ervoor kiest om gebruik te maken van onze Dienstverlening, beseft U dan dat Uw persoonsgegevens in Nederland zullen worden verwerkt en door gebruik te blijven maken van onze Dienstverlening de uitdrukkelijke toestemming geeft voor doorgifte van Uw persoonsgegevens naar de Europese Unie.

Wijzigingen aan dit Privacy Policy
We kunnen onze Privacy Policy periodiek aanpassen en wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen door de nieuw Privacy Policy in de App en op de Website te plaatsen. U wordt aangeraden om onze privacy policy regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het blijven gebruiken van de Dienstverlening gaat u akkoord met de wijzigingen.

Er is een Nederlandse en Engelse versie van deze Privacy Policy. Ingeval van interpretatieproblemen, zal de Nederlandse versie prevaleren.

Indien u vragen heeft over onze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via support@made2pay.com.

Versie Maart 2020.