Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2023

De informatie, die is vermeld op www.made2pay.com website en mobiele app (de "Service"), is alleen voor algemeen gebruik bestemd.

Made2pay neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen enkel geval zal Made2pay aansprakelijk zijn voor bijzondere, rechtstreekse, onrechtstreekse, vervolg- of bijkomende schade of enige andere schade, hetzij wegens een actie van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Made2pay behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service.

Made2pay garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

Disclaimer voor externe links
www.made2pay.com website en mobiele app kunnen links bevatten naar externe websites, die niet ter beschikking worden gesteld, onderhouden of op enige andere manier verbonden zijn met Made2pay

Gelieve te noteren dat de Made2pay geen garanties geeft voor de nauwkeurigheid, de relevantie, de actualiteit of volledigheid of enige informatie op die externe websites.